Rozpis Cvičení

Cvičební jednotky probíhají dle rozpisu na ZŠ Mandysova, SPŠ Stavební a ZŠ pro děti s vadou sluchu - Bella.